ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις των ακραίων κλιματικών συμβάντων και των βλαβών που προκλήθηκαν στο οδόστρωμα και στις τεχνικές υποδομές των οδικών τμημάτων Ρίου και Ακταίου- Αγ. Βασιλείου, οι πολίτες βιώνουν μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης των στοιχειωδών λειτουργιών διέλευσης.

Η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο αισθητή, προκαλώντας δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αποκαταστήσουν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ότι τέτοια ακραία (σε σχέση με το παρελθόν) φαινόμενα, θα συμβαίνουν όλο και συχνότερα, συνεπεία της Κλιματικής Αλλαγής. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης παρόμοιων προβλημάτων στο άμεσο μέλλον, με διακριτές τεχνικές ενέργειες και παρεμβάσεις, είναι αναγκαίο καθώς ‹‹ Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν ›› σύμφωνα με τον Ιπποκράτη.

Η δημιουργία ενός τέτοιου σχεδιασμού, προϋποθέτει τη συνεργασία φορέων, τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτών και εκπροσώπων της πολιτείας. Πρέπει να γίνει κατανοητή η έννοια του βιώσιμου αλλά και διαχρονικού σχεδιασμού έναντι τέτοιων φυσικών καταστροφών, που θα διέπεται από διεπιστημονική συμμετοχή και καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ρόλων, όπου όλοι θα συμβάλλουν, για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών και δυσεπίλυτων προβλημάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.