ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ AMOC

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ AMOC

Το AMOC,(Atlantic Meridional Overturning Circulation),δηλαδή η Ατλαντική Μεσημβρινή Αντιστρεφόμενη Κυκλοφορία είναι μεγάλο σύστημα ωκεάνιων ρευμάτων στον Ατλαντικό ωκεανό, που μεταφέρουν τα θερμά επιφανειακά νερά του ωκεανού από τις τροπικές περιοχές (Ισημερινό), βορειότερα στους πόλους, όπου ψύχονται και επανέρχονται στις τροπικές περιοχές, επαναλαμβάνοντας την καθορισμένη ροή τους.

Το σύστημα αυτό δεν είναι σταθερό, αλλά ευαίσθητο στις αλλαγές της θερμοκρασίας, της αλατότητας, της πυκνότητας και των ατμοσφαιρικών πιέσεων.

Το AMOC χαρακτηρίζεται από δύο ξεχωριστούς τρόπους φυσικής λειτουργίας που το κρατούν σχετικά σταθερό. Η πρώτη, η πιο ισχυρή δράση του, είναι αυτή κατά την οποία, τα θερμά νερά από τις τροπικές περιοχές, καθώς ταξιδεύουν βόρεια, γίνονται όλο και πιο πυκνά καθώς πέφτει η θερμοκρασία τους και αυξάνεται η αλατότητά τους. Έτσι μεταφέρεται η θερμότητα στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα και είναι δυνατή η κίνηση και ανάμιξη οργανικών ενώσεων και ορυκτών, που είναι πολύ σημαντικά για τα ωκεάνια ρεύματα. Τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά  νερά ευνοούν την ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν. Κυρίως όμως, το κλίμα του Βόρειου Ημισφαιρίου επηρεάζεται απ’ τη μεταφορά αυτών των ωκεάνιων ποσοτήτων θερμότητας και αλατιού. Η μεταφορά αυτής της θερμότητας είναι υπεύθυνη για το σχετικά ήπια ζεστό κλίμα στην Βόρεια Ευρώπη.

 Στην δεύτερη δράση του, την πιο ασθενή, τα νερά διαχέουν την θερμότητα αργά στον ωκεανό.

Από τις τελευταίες παρατηρήσεις προκύπτει σημαντική επιβράδυνση στην κίνηση των ρευμάτων, καθώς  λιώνοντας οι πάγοι, επηρεάζουν την θερμοκρασία και την αλατότητα. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας μπορεί να κάνει το AMOC να μετατοπίζεται απότομα ανάμεσα στις δύο λειτουργικές καταστάσεις. Αυτή η απώλεια σταθερότητας του AMOC επιδεινώνεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και βρίσκεται κοντά σε μια κρίσιμη μετάβαση προς την αργή κίνηση .Έτσι φαίνεται να οδηγείται  το ρεύμα του κόλπου σε κατάρρευση η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί χρονικά. Πιθανή πλήρης κατάρρευση θα έχει καταστροφικές συνέπειες και πρωτοφανείς επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη. Αύξηση των καταιγίδων, μείωση των θερμοκρασιών στην Ευρώπη ,αύξηση  της στάθμης της θάλασσας στην ΝΑ Αμερική με τρομακτικές διαβρώσεις των ακτών, δυσμενή επιρροή στο δάσος του Αμαζονίου, τους παγετώνες της Ανταρκτικής ,την χλωρίδα και την πανίδα.

Για να αποτραπεί  η κατάρρευση  του συστήματος AMOC λόγω των σοβαρότατων επιπτώσεων που θα έχει εάν συμβεί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη .Ένας παράγοντας που επηρεάζει την υπερθέρμανση είναι και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οι οποίες πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σχηματικό διάγραμμα των τμημάτων που αποτελούν το AMOC στην 26η παράλληλο

Θερμοκρασίες των τμημάτων του AMOC

Leave a Reply

Your email address will not be published.