Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος και σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων της SaveCoast για την προστασία της παράκτιας ζώνης είναι σημαντικό να αναφερθούμε στις ραγδαίες μεταβολές του Κλίματος και τις επιπτώσεις που προκαλούν αυτές στον πλανήτη, όπως φάνηκε με τις τελευταίες πλημμύρες στη Βόρεια Ευρώπη.

Για δεκαετίες ο άνθρωπος δραστηριοποιείται χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών και συνεργειών για την προστασία των θαλασσών και των ακτών. Η υπεραλίευση, η ρύπανση, οι παράκτιες υποδομές που επιταχύνουν τη διάβρωση, η έλλειψη αποχέτευσης στους παράκτιους οικισμούς και η αυθαίρετη δόμηση είναι μερικά μόνο από τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί ο ανθρώπινος παράγοντας.

Είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στην συνύπαρξή μας με το θαλάσσιο και το παράκτιο περιβάλλον και στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με αυτό. Η επίτευξη βιώσιμων πρακτικών είναι μονόδρομος και η μόνη εγγύηση ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και ταυτόχρονα διαχρονική βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες Κοινωνίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.