Ποσειδωνία η ωκεάνιος

H Ποσειδωνία (Posidonia oceanica) είναι θαλάσσιο φυτό, ενδημικό της Μεσογείου και καλύπτει 25.000-50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού της. Ανήκει στα φανερόγαμα (ανώτερα φυτά ). Λανθασμένα το αποκαλούμε φύκια, γιατί έχει ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως τα φυτά της ξηράς, βιολογικά χαρακτηριστικά που απουσιάζουν πλήρως από τα φύκια.

Εικόνα 1 πηγή: https://www.blueyardhub.com/the-lungs-of-the-mediterranean/

Συγκαταλέγεται στα πιο πλούσια και πολύτιμα οικοσυστήματα της Μεσογείου, καθώς:

•   Οι ρίζες της εισχωρούν βαθιά στον πυθμένα της θάλασσας σχηματίζοντας ένα πολύπλοκο δικτυωτό πλέγμα, τους λειμώνες (γνωστοί ως δάση της θάλασσας),που συγκρατούν τα θαλάσσια ιζήματα ενώ τα μακριά, πυκνά φύλλα της λειτουργούν ως φυσικοί σχηματισμοί απορρόφησης της προσπίπτουσας στην ακτή κυματικής ενέργειας (κυματοθραύστες) περιορίζοντας το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.

•   Προσφέρει τροφή, καταφύγιο και τόπο αναπαραγωγής σε πολλούς θαλάσσιους  οργανισμούς. Εκεί ζουν πάνω από 1.000 είδη πανίδας και 400 είδη χλωρίδας

•  Αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πηγές οξυγόνου παράκτιων υδάτων και έχει χαρακτηριστεί ως «οι πνεύμονες της Μεσογείου»

•  Συμβάλει στην προστασία του Πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.

• Συγκρατεί την αιωρούμενη οργανική ύλη, συνεισφέροντας στη διαφάνεια του θαλασσινού νερού.

• Στα λιβάδια της γεννούν περισσότερα από 80 είδη ψαριών και αποτελεί από τους πιο πλούσιους ψαρότοπους.

• Είναι ένας από τους σημαντικότερους βιοδείκτες για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Εικόνα 2.  Ο Οικολογικός ρόλος των λιβαδιών Ποσειδωνίας, πηγή: SOFIYA VOZNAYA

Δυστυχώς όμως την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να υποχωρεί και να εξαφανίζεται από διάφορες περιοχές. Η αλιεία και τα αγκυροβόλια προκαλούν  συχνά, μη αναστρέψιμη καταστροφή των λειμώνων της. Οι παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη, η ρύπανση των υδάτων, η  διάβρωση των χερσαίων οικοσυστημάτων, έμμεσα  επιφέρουν την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, και τον περιορισμό της έκτασης των λειμώνων.

Λειμώνες της Ποσειδωνίας συναντάμε στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές. Το Αιγαίο φιλοξενεί μεγάλες εκτάσεις λειμώνων, ενώ στη Δυτική Μεσόγειο, η αστικοποίηση της παράκτιας ζώνης συνετέλεσε σε εκτεταμένη καταστροφή των λιβαδιών.

Oι λειμώνες της Ποσειδωνίας προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω της οικολογικής και οικονομικής σπουδαιότητας τους αλλά και της συνεχώς αυξανόμενης τάσης εξαφάνισής τους. Στη χώρα μας, περίπου το 20% της συνολικής έκτασης των λιβαδιών ποσειδωνίας προστατεύεται καθώς έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.