Σχετικά

Home / Σχετικά

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 και αποβλέπει στη βελτίωση των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών νόμων και πολιτικών μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στη νομοθεσία και της προώθησης της καινοτομίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Η έδρα του EILST είναι στην Αθήνα σύμφωνα με το Καταστατικό του, ενώ έχει και γραφεία στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του EILST είναι η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και τ. Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το Νερό, ενώ Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια είναι η Καθηγήτρια Ελένη Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Αστροφυσικής στο Παρίσι και Policy Analyst στην European Research Council Executive Agency. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ελλάδα, ενώ οι συμμετέχοντες και ερευνητές του EILST προέρχονται από περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 Κατά τη τελευταία δεκαετία, το EILST συνεχίζει τη δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων, φυσικών επιστημόνων, πρωτοπόρων, κυβερνήσεων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Προωθεί τη καινοτομία σε έξι (6) πυλώνες:

1. Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια

2. Διαστημικές τεχνολογίες

3. Τηλεπικοινωνίες

4. Βιοεπιστήμες και έρευνα στο τομέα της γενετικής

5. Πνευματική ιδιοκτησία και

6. Κοινωνικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας

Το EILST δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα έργα και τη μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ διαθέτει ειδικό τμήμα για τις Γυναίκες, το Δίκαιο και τις Επιστήμες, και την Ενδυνάμωση της Νεολαίας και την Εκπαίδευση για όλους. Το EILST υποστηρίζει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, μια έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για όλους. Το EILST προωθεί ενεργά την Αναπτυξιακή Ατζέντα 2030 και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

To EILST προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τελευταίας τεχνολογίας εξελίξεις στους προαναφερθέντες τομείς εμπειρογνωμοσύνης. Παρέχει νομικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που σχετίζονται με καινοτομίες και ιδέες για την ανάπτυξη σχεδίων και έργων, ενώ δρομολογεί και ηγείται καινοτόμων έργων, ιδίως στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της ενέργειας. Διαχειρίζεται, επιπλέον, πλατφόρμες χρηματοδότησης καινοτόμων έργων, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Δείτε περισσότερα εδώ