Ο ωκεανός παίζει βασικό ρόλο στην ανθρώπινη ύπαρξη. είναι απαραίτητο για την επιβίωση, την ευημερία και την ευημερία μας. Παρέχει τροφή, ρυθμίζει το κλίμα μας και παράγει το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου που αναπνέουμε. Εξυπηρετεί επίσης μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, υποστηρίζοντας τομείς από τον τουρισμό μέχρι την αλιεία και τη διεθνή ναυτιλία, ενώ συνδέεται με τον πολιτισμό μας και αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης. Ωστόσο, η υγεία των θαλασσών και των ωκεανών, και ιδιαίτερα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, απειλείται από μη βιώσιμες πρακτικές όπως η απόρριψη λυμάτων και θαλάσσιων απορριμμάτων, η άναρχη και λαθραία αλιεία, οι μη βιώσιμες ναυτιλιακές και τουριστικές δραστηριότητες. Για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης των ωκεανών μας, είναι απαραίτητο να ενώσουμε τις προσπάθειες σε παγκόσμια κλίμακα.

Ένας Ωκεανός δυνατοτήτων

Η συνεργασία μεταξύ εθνών, ΜΚΟ, ιδιωτικών φορέων, ακαδημαϊκού κόσμου, επαγγελματικών ομάδων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων, είναι υψίστης σημασίας για την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων, την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και τη διαφύλαξη της ευαίσθητης ισορροπίας των ωκεανών μας.

Ο Πρόεδρος της SaveCoast Παναγιώτης Χρονόπουλος και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Χριστόφορος Καπόπουλος έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν τις διάφορες θεματικές ενότητες καθώς και τις παράλληλες εκδηλώσεις του Συνεδρίου OurOcean. Η φιλοξενία του συνεδρίου στην Αθήνα δεν είναι μόνο μια στρατηγική επιλογή, αλλά μια συμβολική αναγνώριση του κομβικού ρόλου της Μεσογείου στη διαμόρφωση του διαλόγου για τη διατήρηση των ωκεανών.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι μόνο με πρόσκληση και επεκτείνεται αποκλειστικά σε εκπροσώπους από χώρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκό κόσμο, φιλάνθρωπους και τον ιδιωτικό τομέα, με αφοσιωμένη δέσμευση για την προστασία του ωκεανού.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ourocean2024.gov.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.